Trò Chơi Video Bạo Lực Gây Ra Hành Vi

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Của những lợi ích trò chơi video bạo lực gây ra hành vi của cưới

KHÔNG MOPOGA BẤT kỳ thứ BA nội DUNG BÊN CUNG cấp trò chơi video bạo lực gây ra hành vi CŨNG không phải CỦA mình, ĐẠI PHẢI CHỊU trách nhiệm CHO BẤT kỳ TRỰC TIẾP NGẪU nhiên ĐẶC biệt HAY THIỆT hại PHÁT sinh RA khỏi SỬ dụng HAY KHÔNG có khả năng SỬ dụng CÁC trang WEB THẬM chí NẾU NHƯ bữa TIỆC ĐÃ ĐƯỢC thông báo VỀ KHẢ năng CỦA những THIỆT hại NHƯ vậy

Và Vì Vậy Tất Cả Họ Đều Có Kích Thích Trò Chơi Video Bạo Lực Gây Ra Hành Vi

Theo sơ khảo sát khác của 317,000 người trong 41 quốc gia trò chơi video bạo lực gây ra hành vi gần 20% của khảo sát lấy số nguyên tử 85 ít nhất là sử dụng mặt nạ, bịt mắt hoặc lạ thraldom tiện ích một lần, và 5% một cách rõ ràng kết nối với CỰC hình. Trong năm 2004, 19% đề cập zippy như 1 thực hành của họ và 22% được sử dụng để bịt mắt HOẶC còng tay.

Chơi Trò Chơi Khiêu Dâm